L’anàlisi de les 5W en Social Media

Prenent com a base la definició que trobem a la Wikipedia del terme Social Madia : “interactive platforms via which individuals and communities create and share user-generated content” definim el marc de treball de l’assignatura de xarxes tenint en compte que no estem parlant de Marketing ni de vendes sinó de plataformes, persones i continguts; […]

Hola Món!

Aquest bloc neix a partir de la voluntat d’explicar allò que fem i com ho fem al nostre dia a dia a la docència universitària, i de la mateixa manera que el vídeo que trobareu a continuació, es permet la còpia, modificació, adaptació, traducció i exhibició de tot allò que cregueu que ús pugui resultar útil. […]